Trường tiểu học Hùng Vương trước đây là trường tiểu học Phường 6, được thành lập từ năm 1991. Trường được UBND tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng lại năm 2002. Trường có 2 điểm: Một điểm ở số 5 đường Hùng Vương, khóm 2, phường 6 và điểm 2 nằm tại số 1 đường Lai Văn Tửng, khóm 1, phường 6, Thành phố Sóc Trăng. Là cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố. Khuôn viên trường rộng 5969m2 . Trường có hai dãy phòng: 1 trệt, 1 lầu, 30 phòng học, có các phòng chức năng như phòng dạy tin học, phòng dạy âm nhạc, phòng truyền thống hoạt động đội,  phòng y tế….và một nhà ăn.  Năm học 2018-2019, trường có 1350 học sinh được biên chế 33 lớp, bình quân 41HS/ 1 lớp;  dân tộc kinh: 1045/511 nữ, dân tộc Khmer, dân tộc Hoa và có ít dân tộc khác là 305/136 nữ. Số lớp học 2 buổi/ ngày và bán trú là 17 lớp với 723 em (chiếm tỉ lệ 53,6%).  Năm 2007 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đã được tái công nhận lại năm 2017. Hàng năm, trường luôn được công nhận đạt chuẩn PCGD XMC mức độ 1, PCGDTH mức độ 3 và PCGD THCS mức độ 2

                 Nhà trường đảm bảo đủ sách giáo khoa, sách giáo viên và các trang thiết bị phục vụ kịp thời cho việc giảng dạy của giáo viên. Chương trình giảng dạy được giảm tải theo hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với từng đối tượng học sinh;. Tổng số CB-GV-NV là 57, trình độ đạt chuẩn trở lên là 100%, trong đó có 84.7% GV dạy lớp đều có trình độ Cao đẳng và Đại học.