Vào lúc 7 giờ 30 phút, Đại hội Chi Đoàn trường TH Hùng Vương nhiệm kỳ 2019-2020 được tổ chức tại phòng học anh văn.