Vào lúc 15 giờ,  ngày 24.10.2019. Trường TH Hùng Vương tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019-2020. Với sự tham dự của Ban giám hiệu trường cùng các em khối 4,5.