HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

 

           Vào lúc 7 giờ, ngày 28 tháng 9 năm 2019. Trường TH Hùng Vương tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động. Tham gia hội nghị gồm có Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường.