HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

             Ngày 29 tháng 9 năm 2019, vào lúc 8 giờ. Trường TH Hùng Vương tổ chức hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tham dự hội nghị gồm có Ban giám hiệu trường, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp cùng toàn thể giáo viên chủ nhiệm.