Phát quà tết cho học sinh khó khăn

Vào lúc 14 giờ, ngày 15 tháng 01 năm 2020. Trường TH Hùng Vương đã phát quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Chùa Long Hưng.