Chiều ngày 26/10/2019, Trường tiểu học Hùng Vương tham dự Hội thảo chuyên đề trực tuyến " Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay".