Thông báo mời thầu với nội dung: Cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú